Loading

23 Lubelska Drużyna Harcerzy "Arsenał"

Turka, os. Borek, 08-09-2013

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
23 Lubelska Drużyna Harcerzy "Arsenał"


Rozkaz L. 01/2013/14


1. Wyjątek z rozkazów jednostek nadrzędnych

1.1 Wyjątek z rozkazu hufcowego Lubelskiego Hufca Harcerzy "Baszta" L 03/2014 dnia 27.08.2013:

3.1 Powołuję 23 Lubelską Druzynę Harcerzy "Arsenał" a druzynowym mianuję ćw. Dominika Mazura.


2. Przyjęcia i zwolnienia

2.1 Przyjmuję do druzyny na okres próby mł. Pawła Wójcika, tym samym nadaję mu prawo do noszenia chusty i naramiennika w barwach druzyny.

2.2 Zawieszam do końca września druzyny:

- dh. Kacpra Kulpę

- kd. Tymka Włocha

2.3 Nadaję prawo do noszenia naramiennika:

- mł. Bartłomiejowi Wójcikowi

- dh. Krzysztofowi Wójcikowi

- mł. Jakubowi Sulowskiemu


3. Stopnie

3.1 Otwieram próbę na stopień wywiadowcy mł. Bartłomiejowi Wójcikowi

3.2 Otwieram próbę na stopień młodzik dh. Krzysztofowi Wójcikowi


4. Sprawności

4.1 Zamykam pozytywnie próbę na sprawność *** "gitarzysta doskonały" wyw. Janowi Mazurowi

4.2 Zamykam pozytywnie próbę na sprawność ** "wędrowiec górski"

- mł. Bartłomiejowi Maciązkowi

- mł. Pawłowi Mazurowi

4.3 Zamykam pozytywnie próbę na sprawność ** "piłkarz" mł. Pawłowi Mazurowi

4.4 Zamykam pozytywnie próbę na sprawność * "chorązy"

- mł. Szymonowi Flisowi

- mł. Jakubowi Sulowskiemu

- mł. Pawłowi Mazurowi

4.5 Zamykam pozytywnie próbę na sprawność * "oszczędny"

- mł. Szymonowi Flisowi

- mł. Pawłowi Mazurowi

4.6 Zamykam pozytywnie próbę na sprawność * "płomień" dh. Krzysztofowi Wójcikowi

4.7 Zamykam pozytywnie próbę na sprawność * "lekka stopa"

- mł. Bartłomiejowi Maciązkowi

- mł. Pawłowi Mazurowi

- mł. Jakubowi Miączowi

- dh. Krzysztofowi Wójcikowi

4.8 Zamykam pozytywnie próbę na sprawność * "łazik górski" dh. Krzysztofowi Wójcikowi


5. Funkcje

5.1 Mianuję kronikarzem dryzyny wyw. Jana Mazura

5.2 Mianuję skarbnikiem dryzyny mł. Szymona Flisa

5.3 Mianuję fotografem druzyny mł. Grzegorza Szalaka


6. Sprawy rózne

6.1 Sprawność nalezy wyszyć do zbiórki za tydzień. Nie wyszycie sprawności będzie równało się z jej odebraniem.


                                                                                                                                                                                                                                                       Czuwaj!

                                                                                                                                                                                                                                      p.o. druzynowego ćw. Dominik Mazur

Akcje