Loading

1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”

Lubartów, 10-11-2014

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”


Rozkaz L6/2014


"Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na teraźniejszość i nie ma prawa do przyszłości"

Józef Piłsudski


1. Przyjęcia i zwolnienia

1.1. Przyjmuję do drużyny na okres próbny:

- Jakuba Bieńka

- Radosława Marzędę

- Mikołaja Oniśka

- Ignacego Stępnia

- Pawła Warchulińskiego 

- Mateusza Sidora

- Miłosza Samoleja

- Jeremiasza Boguszewicza

- Piotra Zybałę

- Michała Strojka

- Piotra Rogalę


2. Bieg na naramienniki 

2.1. Zaliczam bieg i przyznaję naramienniki drużyny druhowi Wiktorowi Wójcikowi.


3. Sprawności

3.1. Przyznaję sprawność Tłumacz*** mł. Dominikowi Malessie

3.2. Przyznaję sprawność Historyk*** mł. Janowi Adamkowi

3.3. Przyznaję sprawność Webmaster*** mł. Nikodemi Marzędzie

3.4. Przyznaję sprawność Płomień* dh. Pawłowi Oniszczukowi.

3.5. Przyznaję sprawność Płomień* dh. Kacprowi Wolińskiemu.

3.6. Przyznaję sprawność Reporter** mł. Nikodemowi Marzędzie


4. Zastępy

4.1. Powołuję na okres próbny (do opłatka drużyny) zastęp Notos w składzie:

- mł. Czesław Stępień - p.o. zastępowego

- dh Karol Długołęcki

- dh Jakub Bieniek

- dh Radosław Marzęda

- dh Mikołaj Oniśk

- dh Ignacy Stępień

4.2. Włączam w skład zastępu Euros:

- dh. Pawła Warchulińskiego

- dh. Mateusza Sidora

- dh. Miłosza Samoleja

- dh. Jeremiasza Boguszewicza

- dh. Piotra Zybałę

- dh. Michała Strojka

- dh. Piotra Rogalę 

4.3. Podaję punktację zastępów:

- Sirokko 575

- Euros 325

- Notos 75

- zastęp Dominika 100

- Cyklon 0


5. Sprawy różne

5.1. Informuję, że zimowisko drużyny odbędzie się w dniach 3-8.02.2015 r. 


CZUWAJ!


drużynowy

phm. Mikołaj Żurek HRAkcje