Loading

1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”

Nowodwór, 06-12-2014

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”


Rozkaz L7/2014


1. Sprawności

1.1. Przyznaję sprawność Kronikarz** mł. Janowi Adamkowi.

1.2. Przyznaję sprawność Płomień* dh. Wiktorowi Golonce.

1.3. Przyznaję sprawność Łącznik* :

-dh. Kacprowi Wolińskiemu

-dh. Mateuszowi Sidorowi

-dh. Ignacemu Stępniowi

-dh. Jeremiaszowi Boguszewiczowi


2. Bieg na naramienniki

2.1. Zaliczam bieg i przyznaję naramienniki drużyny:

-dh. Piotrowi Rogali

-dh. Mateuszowi Sidorowi

-dh. Jeremiaszowi Boguszewiczowi 

-dh. Michałowi Strojkowi

-dh. Miłoszowi Samolejowi

-dh. Piotrowi Zybale

-dh. Pawłowi Warchulińskiemu

-dh. Radosławowi Marzędzie

-dh. Jakubowi Bieńkowi

-dh. Mikołajowi Oniśkowi

-dh. Ignacemu Stępniowi


3. Zastępy

3.1. Podaję punktację zastępów:

-Sirokko 780+100=880

-Euros 542+370=912

-Notos 220+200=420

-zastęp Dominika 100

-Cyklon 30+10=40


4. Sprawy różne

4.1. Informuję, że nastąpiła zmiana terminu opłatka drużyny. Obędzie się on 22 grudnia (poniedziałek) wieczorem. 


CZUWAJ!


drużynowy

phm. Mikołaj Żurek HRAkcje