Loading

1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”

Lubartów, 04-10-2014

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”


Rozkaz L5/2014


1. Przyjęcia i zwolnienia

1.1. Zamykam okres próbny z wynikiem pozytywnym i przyjmuję w pełni do drużyny:

-dh. Wiktora Golonkę

-dh. Kacpra Wolińskiego

-dh. Jędrzeja Samoleja

-dh. Pawła Oniszczuka 

1.2. Zwalniam z drużyny i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Jakuba Jakubasa.


2. Sprawności

2.1. Przyznaję sprawność Młody reporter*: 

-dh. Wiktorowi Wójcikowi

-dh. Kacprowi Wolińskiemu

2.2. Przyznaję sprawność Fotoamator* dh. Wiktorowi Golonce.


CZUWAJ!


drużynowy

phm. Mikołaj Żurek HR

Akcje