Loading

1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”

Wandzin, 15-02-2014

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”


Rozkaz L1/2014


1. Wyjątki z rozkazów jednostek nadrzędnych
1.1. Wyjątek z rozkazu p.o. hufcowego Lubelskiego Hufca Harcerzy "Baszta" L1/2014 z dnia 15.02.2014 r.
"1. Kategoryzacja drużyn
1.1. Przyznaję kategorię drużyny polowej 1 Lubartowskiej Drużynie Harcerzy "Huragan"


2. Mianowania i zwolnienia
2.1. Zwalniam z funkcji przybocznego ćw. Bartłomieja Wójcikowskiego i dziękuję za pełnioną służbę.

3. Przyjęcia i zwolnienia
3.1. Na własną prośbę zwalniam z drużyny ćw. Bartłomieja Wójcikowskiego.
3.2. Przyjmuję do drużyny na okres próbny:
-Damiana Kuklę
-Jędrzeja Samoleja
-Wiktora Golonkę
-Pawła Oniszczuka

4. Stopnie
4.1. Zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień młodzika dh. Alanowi Sykutowi.

5. Zastępy
5.1. Powołuję Zastęp Zastępowych w składzie:
-wyw. Maciej Żurek
-mł. Jan Adamek
-mł. Nikodem Marzęda
-mł. Mateusz Murak
5.2. Powołuję na okres próbny 6 tygodni zastęp Euros w składzie:
-mł. Nikodem Marzęda
-mł. Dominik Malessa
-mł. Czesław Stępień
-dh Karol Długołęcki
-dh Damian Kukla
-dh Jędrzej Samolej
i mianuję zastępowym mł. Nikodema Marzędę.
5.3. Powołuję na okres próbny 6 tygodni zastęp Sirokko w składzie:
-mł. Jan Adamek
-mł. Jakub Woźniak
-dh Wiktor Golonka
-dh Paweł Oniszczuk
i mianuję zastępowym mł. Jana Adamka.
5.4. Powołuję na okres próbny 6 tygodni zastęp Skiron w składzie:
-mł. Mateusz Murak
-mł. Szymon Lato
-mł. Dominik Rojek
-mł. Alan Sykut
-dh Mateusz Ziemichód
-dh Mateusz Zyga
i mianuję zastępowym mł. Mateusza Muraka.

6. Rada drużyny
6.1. Powołuję Radę Drużyny w składzie:
-wyw. Maciej Żurek
-mł. Jan Adamek
-mł. Nikodem Marzęda
-mł. Mateusz Murak
6.2. Informuję, że najbliższa zbiórka Rady Drużyny odbędzie się w piątek 7 marca 2014 r.

7. Bieg na naramienniki
7.1. Zaliczam bieg z wynikiem pozytywnym i przyznaję naramienniki drużyny druhom:
-Jędrzejowi Samolejowi
-Karolowi Długołęckiemu
-Pawłowi Oniszczukowi
-Damianowi Kukli
7.2. Informuję, że kolejny bieg na naramienniki odbędzie się 7 marca 2014 r.

8. Sprawy różne
8.1. Podaję termin najbliższych zbiórek drużyny:
-9 marca: akcja zarobkowa
-28 marca: Droga Krzyżowa


CZUWAJ!


drużynowy

pwd. Mikołaj Żurek HR


Akcje