Loading

1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”

Annobór, 22-04-2014

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”


Rozkaz L4/2014


1. Sprawności

1.1. Przyznaję sprawność Via ad Papas*** ćw. Maciejowi Żurkowi.

1.2. Przyznaję sprawność Via ad Papas**:

-mł. Janowi Adamkowi

-mł. Nikodemowi Marzędzie

-mł. Mateuszowi Murakowi

-mł. Szymonowi Lato

-mł. Jakubowi Woźniakowi

-mł. Alanowi Sykutowi

-mł. Dominikowi Rojkowi

-mł. Dominikowi Malessie

-mł. Czesławowi Stępniowi


2. Pochwały i nagany

2.1. Udzielam pochwały mł. Szymonowi Lato za wzorową organizację loterii fantowej przy kościele św. Anny.

2.2. Udzielam nagany mł. Alanowi Sykutowi za niedopełnienie obowiązkó związanych z organizacją akcji zbierania intencji. Przypominam, że zgodnie ze Statutem ZHR trzy nagany skutkują wydaleniem ze Związku. 


CZUWAJ!


drużynowy

pwd. Mikołaj Żurek HR

Akcje