Loading

1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”

Prądzonka, 19-07-2014

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”


Rozkaz L7 Obóz Prądzonka


1. Mianowania i zwolnienia

1.1. Zwalniam z funkcji zastępcy komendanta ćw. Adriana Siembidę i dziękuję za pełnioną służbę.

1.2. Zwalniam z funkcji oboźnego ćw. Maciej Żurka i dziękuję za pełnioną służbę.

1.3. Zwalniam z funkcji członka komendy ćw. Mikołaja Dendysa i dziękuję za pełnioną służbę.

1.4. Zwolnienia wchodzą w życie o godzinie 12.00 w dniu jutrzejszym.


2. Stopnie i sprawności

2.1. Podaję wyniki biegu na stopnie:

-mł. Nikodem Marzęda 0%

-mł. Jakub Woźniak 9%

-dh Artur Gromowski 12%

-mł. Jan Adamek 22%

-mł. Kacper Chrześcijanek 42%
-mł. Alan Sykut 56%
-dh Karol Długołęcki 61%
-dh Bartłomiej Dmitruk
-mł. Dominik Malessa 65%
-dh Damian Kukla 67%
-mł. Czesław Stępień 78%
-mł. Damian Kukla 81%
-mł Mateusz Murak 83%
2.2. Informuję, że bieg uznaje się za zaliczony przy wyniku powyżej 80%.
2.3. Przyznaję sprawność Płomień* dh. Bartłomiejowi Dmitrukowi
2.4. Przyznaję sprawność Kucharz** mł. Kacprowi Chrześcijankowi
2.5. Przyznaję sprawność Łazika* dh. Damianowi Kukli


3. Zastępy

3.1. Podaję końcową punktację zastępów:

- IV miejsce zastęp Piorun 1880 punktów

- III miejsce zastęp Chmura 2604 punkty

- II miejsce zastęp Grom 3088 punktów

- I miejsce zastęp Błyskawica 3637 punktów


CZUWAJ!


komendant

pwd. Mikołaj Żurek HR

Akcje