Loading

1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”

Prądzonka, 17-07-2014

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”


Rozkaz L6 Obóz Prądzonka1. Służby

1.1. Informuję, że służbę porządkową pełni w dniu dzisiejszym zastęp Piorun.

1.2. Informuję, że począwszy od apelu wieczornego wartę nocną pełnią zastępy Błyskawica i Piorun.


2. Sprawności

2.1. Przyznaję sprawność harcownika*:

- dh. Bartłomiejowi Dmitrukowi

- dh. Damianowi Kukli

2.2. Przyznaję sprawność pływaka** mł. Kacprowi Chrześcijankowi


3. Zastępy

3.1. Podaję punktację zastępów

- Błyskawica 1989 i 1/3 punkta

- Piorun 1626 i 5/6 punkta

- Chmura 1638 punktów

- Grom 1681 punktów


CZUWAJ!


komendant

pwd. Mikołaj Żurek HR

Akcje