Loading

1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”

Prądzonka, 09-07-2014

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”


Rozkaz L3 Obóz Prądzonka


1. Służby

1.1. Informuję, że służbę porządkową pełni w dniu dzisiejszym zastęp Piorun.

1.2. Informuję, że począwszy od apelu wieczornego wartę nocną pełnią zastępy Błyskawica i Piorun.


2. Zastępy

2.1. Podaję punktację zastępów

- Błyskawica 733 i 1/3 punkta

- Piorun 620 punktów

- Chmura 475 punktów

- Grom 513 i 1/3 punkta


CZUWAJ!


komendant

pwd. Mikołaj Żurek HR

Akcje