Loading

1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”

Prądzonka, 08-07-2014

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
1 Lubartowska Drużyna Harcerzy „Huragan”


Rozkaz L2 Obóz Prądzonka


1. Przyjęcia i zwolnienia

1.1. Przyjmuję na obóz i włączam w skład zastępu Błyskawica dh. Bartłomieja Dmitruka.


2. Służby

2.1. Informuję, że służbę porządkową pełni w dniu dzisiejszym zastęp Chmura.

2.2. Informuję, że począwszy od godziny 17.00 wachtę pełnią zastępy Błyskawica i Chmura.

2.3. Informuję, że począwszy od apelu wieczornego wartę pełnią zastępy Grom i Chmura.


3. Zastępy

3.1. Podaję punktację zastępów:

- Błyskawica 433 i 1/3 punkta

- Piorun 386 i 2/3 punkta

- Chmura 175 punktów 

- Grom 196 i 2/3 punkta


CZUWAJ!


komendant

pwd. Mikołaj Żurek HR

Akcje