Loading

3 Łódzka Drużyna Harcerzy "Kosynierzy"

Czuwaj!

Witaj na naszej stronie. Nie mamy jeszcze wpisów, ale z pewnością wkrótce się pojawią.

Obserwuj

Obserwuj 3 Łódzka Drużyna Harcerzy "Kosynierzy", aby być na bieżąco informowanym o aktualnościach.

1

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnie rozkazy

Pobierz

Jeszcze nie ma tu żadnych plików do pobrania.

Informacje

3 Łódzka Drużyna Harcerzy powstała 17 września 2004 roku. W naszej tradycji i obrzędowości odwołujemy się do historii tj. do wydarzeń związanych z wybuchem powstania styczniowego. Barwy drużyny, kandydat na patrona, nazwy zastępów oraz inne elementy są temu podporządkowane.
Drużyna jest członkiem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, działa w Łódzkiej Chorągwi Harcerzy w Łódzkim Hufcu Harcerzy "Północ". Współpracujemy w ramach Szczepu "Bukowy Dom" z 3 Łódzką Gromadą Zuchów "Strażniczki Podwodnej Krainy", 3 Łódzką Drużyną Harcerek "Koniczyny" im. Marii Jasińskiej oraz nowo powstałą 3 Łódzką Gromadą Zuchów "Strażnicy Orlego Pióra"
Głównymi jednostkami w pracy drużyny są zastępy, których zbiórki odbywają się raz w tygodniu. Cała drużyna zbiera się średnio 2 razy w miesiącu, aby podczas zbiórki sprawdzić umiejętności nabyte podczas cotygodniowych spotkań zastępów. W ramach naszej działalności organizujemy gry samarytańskie, imprezy na orientację, 2-3 dniowe wyjazdy w formie biwaków lub wycieczek. Zwieńczeniem całorocznej pracy drużyny jest zimowisko oraz obóz drużyny.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest Organizacją Pożytku Publicznego i utrzymuje się ze składek członkowskich, dlatego każdy harcerz jest zobowiązany do opłacania comiesięcznej składki w wysokości 6,50 zł. Ponadto, każdy może wesprzeć naszą pracę śródroczną przekazując 1% swojego podatku. (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa, KRS 0000057720, Konto dla wpłat 1%, 38 1020 1156 0000 7102 0064 8022, KOD 3 ŁDH: LOD-016). Środki te w znacznej części są kierowane bezpośrednio do drużyny. Rodzice oraz grono przyjaciół może stworzyć przy drużynie Koło Przyjaciół Harcerstwa i w porozumieniu z drużynowym przyczyniać się do jej jeszcze lepszej pracy w lokalnym środowisku.
3 Łódzka Drużyna Harcerzy prowadzona jest pod opieką dorosłego instruktora ZHR oraz harcerzy wspomagających.
Środowisko działania
Szkoła Podstawowa nr 35 , ul. Tybury 4, Łódź
Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Wróbla 5, Łódź
Parafia pod wezwaniem św. Antoniego
W internecie
Galeria
Kontakt
Drużynowy:

HO Przemysław Koziorowski
e-mail: koziorowski.przemek@gmail.com
tel: 535831837

Kontakt